These pictures on this website are protected by intellectual property law.

על הצלמת

על הצלמת רבקה יפה ג'מילה

אלטרואיזם טבעי מהול ברגישות רבה,הצילום עבורי הינו מעבר לתשוקה,יותר ממקצוע, הצילום הינו אופן כדי להביע את הרגשות דרך הקסם הנקרא אור.

לצלם את הרגש על פני האדם,להחיות את אשר נותר קפוא,להעמיד באור פרט פשוט ומסויים הינם הסיבות שהובילו אותי אל תחום האומנות הזה.

לתפוס את עולמכם ולגלות את טוהרו ותפארתו דרך עבודת הצילום שלי.

מאחלת תגליות מעניינות ויפות על האתר.

רבקה יפה ג'מילה אלבז