These pictures on this website are protected by intellectual property law.

אירוע הנישואין

 HR Photography Israël צלם של חתונה

איחולים! יום נשואיכם! אתם נצבים בפני פרק מדהים של סיפור חייכם! מעבר להתחייבות בני הזוג זה לזה,החתונה היהודית מהווה שתי התחייבויות נוספות.תחילה מחוייבות כלפי המשכיות האומה היהודית מצד אחד, ומצד שני החתונה הינה הגשמת תוכנית האל היוצר את בריאתו.
רעיון הנישואין הינו מפגש של שני בני זוג המניחים בצד את כל צרכיהם האישיים ומתחייבים במאת האחוזים להצלחת מערכת היחסים שלהם כשהם עובדים בהרמוניה .גם הגבר וגם האישה הינם בעלי היכולת להפוך את ביתם למרכז הקדושה שקרינתו תשפיע על שכנים, מדינות העולם והקוסמוס.

בחרתם בנו ללות אתכם בשעל זה.HR Photography Israël,מטרתו תהיה ביום זה לתפוסאת הרגעים של שמחה של אחווה וריגעי ההתרגשות הרבה שיהו יום מופלא זה.ביום הזה אנו נהיה נוכחים, ערים לכל תנודת התרגשות שלכם. צופים, תוהים,מצפים לרגע הנכון כדי לקלוט בעדשתנואת התמונההמהווה תמונה מקורית ויצירתית.
רגעים שאיש אינו חש בהם חוץ מצלם מיומן ומהימן,החש היכן ומתי יש להדגיש ,צלם היודע לצפות ולחכות.

HR Photography Israël, מקשיב לצרכים שלכם ומציע לכם 3 נוסחאות שונות לבחירה ליום כה מיוחד בחייכם.

הצעה 1

HR Photography Israël, מלווה אתכם החל מן ההכנות הראשונות ועד לעוגת הסיום.
נגיש את מכלול התמונות בצבע ובשחור לבן ברזולוציה גבוהה תוך חודשיים עד שלושה מיום החתונה.

הצעה 2

HR Photography Israël,מלווה אתכם החל מן ההכנות הראשונות ועד לעוגת הסיום.
נגיש את מכלול התמונות בצבע ובשחור לבן ברזולוציה גבוהה על דיסק און קי תוך חודשיים עד שלושה מיום החתונה.
נוציא לכם ספר תמונות ברמה איכותית גבוהה ביותר המתאר את הרגעים השונים ,צעד אחר צעד בסיפור יום הנישואים שלכם.

 

הצעה 3

HR Photography Israël מנסח את הזמנות החתונה ואת כרטיסי התודה.אנו מלווים אתכם החל מן ההכנות הראשונות ועד לעוגת הסיום.
נגיש לכם את מכלול התמונות בצבע ובשחור לבן ברזולוציה גבוהה על דיסק און קי תוך פרק זמן של חודשיים עד שלושה מיום האירוע.
נוציא לאור עבורכם ספר צילומים, המתאר צעד אחר צעד את סיפור יום הנישואין שלכם, באיכות גבוהה ביותר ובנוסף גרפיקה כרטיס תודה.