These pictures on this website are protected by intellectual property law.

שמחה תורה

שמחה תורה תמונות - HR Photography Israël

5783

שמחה תורה תמונות - HR Photography Israël

5782

שמחה תורה תמונות - HR Photography Israël

5781

שמחה תורה תמונות - HR Photography Israël

5780

שמחה תורה תמונות - HR Photography Israël

5779

HR Photography Israël צילומי שמחת תורה...

"שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה". שמחת תורה הוא אחד החגים השמחים ביותר בלוח השנה העברי. בשמחת תורה אנחנו  מסיימים לקרוא את התורה ומתחילים אותה מחדש; ביום  הזה עורכים הקפות עם ספרי התורה, ורוקדים ושמחים בשמחת התורה.

מדי שבוע בבית הכנסת קוראים בתורה פרשה אחת מחמישה חומשי תורה. קריאת התורה מחולקת כך שבמשך השנה נסיים את קריאת כל חמשת חומשי תורה. בשמחת תורה מסיימים את התורה בקריאת הפרשה האחרונה  וזאת הברכה, ומתחילים לקרוא את הפרשה הראשונה  פרשת בראשית. אנו שמחים בשמחת התורה על כך שזכינו לסיים מחזור נוסף של קריאה התורה ולכן יום זה נקרא בשם "שמחת תורה". האדם שמתכבד לעלות לעליה האחרונה בה מסיימים את ספר התורה נקרא חתן תורה, ומי שמתכבד בעליה הראשונה של ספר בראשית נקרא חתן בראשית.

לרגל שמחה מיוחדת זו, אנחנו עושים הקפות. בליל שמחת תורה וביומו מוציאים כל ספרי התורה מארון הקודש, מקיפים את בימת הקריאה שבע פעמים ויוצאים בריקודים נלהבים יחד עם ספרי התורה. כך מתנהלות ההקפות:
לפני ההקפות אומרים פסוקים שונים הנפתחים בפסוק "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו." לאחר מכן מכבדים מתפללים שונים בהחזקת ספרי התורה, ואחד מן הציבור נבחר כשליח ציבור הצועד ראשון. הוא מכריז את פסוקי ההקפות כשכולם עונים אחריו. ההקפה הראשונה נפתחת במילים "אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא, אנא ה' עננו ביום קראנו". מנשקים את ספר התורה ופוצחים בריקודים שמחים.

חג שמחת תורה מבשר  את החורף ולפיכך בתפילת שמונה עשרה של יוסיף השליח ציבור תפילה מיוחדת המבקשת מבורא עולם שיתן גשם לארץ הצמאה.
אנחנו מחליפים בתפילה של  מוסף בשמונה עשרה מ מוריד אתל למשיב הרוח.

HR Photography Israël מספר לכם על שמחת תורה ומדגיש את הספציפיות שלהם.אם גם אתם מחפסים לעשות צילומי  שמחת תורה,
אל תהססו ליצור קשר עם HR Photography Israël, אנו נקדיש כבוד בכדי להפוך את הרגע הזה לבלתי נשכח!