These pictures on this website are protected by intellectual property law.

שבועות

תמונות לחג שבועות- HR Photography Israël

5783

תמונות לחג שבועות- HR Photography Israël

5782

תמונות לחג שבועות- HR Photography Israël

5781

תמונות לחג שבועות- HR Photography Israël

5780

תמונות לחג שבועות- HR Photography Israël

5779

HR Photography Israël שבועות...

חג שבועות הוא החג השני משלושה רגלים, והוא חל חמישים יום לאחר חג הפסח. התורה ניתנה לעם היהודי על הר סיני לפני 3300 שנים.
ובכל שנה, אנו מקבלים את התורה מחדש.
החג מכונה בשם "שבועות" מכיון שהוא מגיע לאחר ספירת העומר הנמשכת שבעה שבועות, במהלכם התכונן העם היהודי לקבלת התורה הקדושה. בתקופה זו הכינו היהודים את עצמם מבחינה רוחנית והפכו לעם קדוש הראוי לבוא בברית נצח עם בורא העולם, בעת נתינת התורה.

כולנו מכירים שבועות בשם חג השבועות אבל שיש לו שמות נוספים :
חג הקציר : חג של עונת הקציר ובו מודים לה' על התבואה שחדשה שנתן לנו
חג הביכורים : על שם קרבן "שתי הלחם" וגם משום שמיום זה, ועד סוף הקיץ, מביאים את הביכורים של שבעת המינים לבית המקדש.
חג עצרת : פירוש המילה: חגיגת סיום. ככה קוראים חז"ל לחג השבועות כי זו חגיגת הסיום של חג האביב.
חג מתן תורה : היום שבו ניתנה התורה לעם ישראל.

המצוות של חג שבועות :
הדלקת נרות :
לפני כניסת החג נשים מדליקות נרות.
קידוש וסעודה : בלילה וגם ביום עושים קידוש ועורכים סעודות חגיגיות. בבתי הכנסת מתקיימות תפילות מיוחדות, כולל תפילת יזכור.
לימוד תורה :   בליל חג השבועות, יהודים בכל העולם מקדישים את הלילה ללימוד תורה והכנות לקבלת התורה.אחת הסיבות למנהג: בבוקרו של יום מתן תורה, עם ישראל היה עדיין שקוע בשינה וה' בכבודו ובעצמו היה צריך לבוא ולהעיר אותם. כדי לכפר על טעות זו, קיבלו היהודים על עצמם שלא לישון בלילה זה.
בקהילות רבות נהוג ללמוד את "תיקון ליל שבועות".
קריאת עשרת הדברות יום חג השבועות קיבל עם ישראל את התורה על הר סיני. המדרש מספר שכל הנשמות של עם ישראל עמדו להר סיני כדי לקבל את התורה מאת השם .ומאז, בכל שנה מתאספים בבית הכנסת וקוראים את עשרת הדברות מתוך ספר תורה כדי לקבל את התורה מחדש.
מגילת רות : נוהגים לקרוא במהלך החג את "מגילת רות", המתארת את סיפורה של רות המואביה גיורת שהצטרפה  להעם היהודי.

המנהגים של חג שבועות :
מאכלי חלב :
במתן תורה ניתן ליהודים חוקי הכשרות. מכיוון שהתורה ניתנה בשבת, לא ניתן היה לשחוט בהמות לאכילה ולכן הסתפקו באכילת מוצרי חלב.
קישוטי פרחים נוהגים לקשט את הבית ואת בית הכנסת בפרחים ובפירות לכבוד חג הקציר. בנוסף לכך, חכמינו  מספרים כי לקראת מתן תורה הר סיני התכסה כולו בירוק ובפריחה לכבוד המעמד. ואנו משחזרים גם היום את החוויה והתחושה המרגשת של מעמד הר סיני.

HR Photography Israël מספר לכם על שבועות  ומדגיש את הספציפיות שלהם.אם גם אתם מחפסים לעשות צילומי שבועות
אל תהססו ליצור קשר עם HR Photography Israël, אנו נקדיש כבוד בכדי להפוך את הרגע הזה לבלתי נשכח!