These pictures on this website are protected by intellectual property law.

פורים

תמונות לפורים מגילה HR Photography Israël

5783

תמונות לפורים מגילה HR Photography Israël

5782

תמונות לפורים מגילה HR Photography Israël

5781

תמונות לפורים מגילה HR Photography Israël

5780

תמונות לפורים מגילה HR Photography Israël

5779

HR Photography Israël צילומי פורים...

 חג פורים חוגג  הצלתו פיזית של העם היהודי, בשנת 3408 לבריאת העולם, ממזימתו של המן הרשע "להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד". מזימה פוליטית-ממשלתית שאיימה להשמיד את העם היהודי כולו, הביאה באורח פלא את התוצאה ההפוכה בדיוק וחיזקה את חירותם ומעמדם של היהודים על חשבון אויביהם, מתכנני המזימה.

המצוות שצריך לקיים בפורים :
לשמוע קריאת המגילה : במגילת אסתר מתואר בהרחבה סיפור הנס של פורים.המגילה נקראת על שם אסתר המלכה, שזכתה להיות שליחה נאמנה עבור עם ישראל בעת צרתו.את קריאת המגילה שומעים פעמיים במשך חג פורים, בליל פורים ושוב ביומו חשוב להאזין לכל מילה. כאשר קורא המגילה יכריז את שמו של המן, כל המאזינים ימחו את זכרו של המן הרשע ברעשנים וברקיעות רגל.
 לתת מתנות לאביונים:  בפורים יש מצווה מיוחדת לתת כסף לאביונים. במידה ואין עניים במקום מגורכם, שמים הכסף בקופת צדקה.
לתת מישלוח מנות : אנחנו מדגישים את האחדות היהודית, על ידי מישלוח מנות – מאכלי מזון, איש לרעהו.
 לעשות משתה: נוהגים לעשות סעודת פורים חגיגית לחגוג ולשמוח . מצוה לשתות יין ומשקאות משכרים בסעודה זו

HR Photography Israël מספר לכם על פורים  ומדגיש את הספציפיות שלהם.אם גם אתם מחפסים לעשות צילומי פורים
אל תהססו ליצור קשר עם HR Photography Israël, אנו נקדיש כבוד בכדי להפוך את הרגע הזה לבלתי נשכח!