These pictures on this website are protected by intellectual property law.

טו בשבת

טו בשבת תמונות HR Photography Israël

5783

טו בשבת תמונות HR Photography Israël

5782

טו בשבת תמונות HR Photography Israël

5781

טו בשבת תמונות HR Photography Israël

5780

טו בשבת תמונות HR Photography Israël

5779

HR Photography Israël צילומי טו בשבט...

ביום  חמישה עשר לחודש העברי שבט אנו מציינים את "ראש השנה לאילנות".
חג טו בשבט איננו חג במשמעות הרגילה שלו. הוא לא מופיע בתנ"ך ואין בו מצוות מיוחדות. הוא מוזכר לראשונה במשנה ונוהגים לציין אותו כיום שמח שבו נותנים תודה לה' על הפירות ומבקשים שתהיה שנה מבורכת.

למרות שהחג בעצם הוא חג לאילנות, יש לו משמעות עצומה עבורנו, בני האדם. קודם כל, זו הזדמנות נהדרת לומר תודה לבורא העולם על השפע של הפירות , ומעבר לכך  אם נעיין קצת בדברים נגלה מכנה משותף רחב מאד בין האדם לבין עולם הצומח ובפרט לעצים, כמו שנאמר בתורה: " כי האדם עץ השדה".

   כמה מנהגים לטו בשבט :
 לא אומרים תחנון  כי טו בשבט הוא לא בדיוק חג אבל יום חול ובהחלט יום חגיגי ולא אומרים בו תחנון בתפילה
  נוהגים להרבות באכילת פירות בטו בשבט. ויש המשתדלים לאכול בעיקר פירות שהתורה משבחת בהם את ארץ ישראל. ואלו הן : חיטהשעורה, גפן , תאנהרימוןזית ותמר  (שבעת המינים)

HR Photography Israël מספר לכם על טו בשבט  ומדגיש את הספציפיות שלהם.אם גם אתם מחפסים לעשות צילומי טו בשבט
אל תהססו ליצור קשר עם HR Photography Israël, אנו נקדיש כבוד בכדי להפוך את הרגע הזה לבלתי נשכח!