These pictures on this website are protected by intellectual property law.

חנוכה

תמונות של חנוכה - HR Photography Israël

5782

תמונות של חנוכה - HR Photography Israël

5781

תמונות של חנוכה - HR Photography Israël

5780

תמונות של חנוכה - HR Photography Israël

5779

HR Photography Israël צילומי חנוכה...

חנוכה מציין שני ניסים :

1) הניצחון של הקבוצה קטנה המכבים על הצבא יונית. המכבים הניפו את נס המרד לאחר שהצבא היווני אסר על היהודים לשמור את התורה. הם גירשו את היוונים מן הארץ, כבשו את ירושלים וחנכו מחדש את בית המקדש.
2) חלק עיקרי בעבודת בית המקדש היה הדלקת המנורה.כאשר המכבים נכנסו לבית המקדש וחנכו אותו מחדש, הם גילו שהיוונים טימאו את כל השמנים ולא ניתן היה להשתמש בהם להדלקה. נותר רק פך קטן אחד של שמן טהור, אך בתוכו כמות מספיקה ליום אחד בלבד בעוד ייצור שמן חדש והבאתו לבית המקדש יארכו שמונה ימים. באורח נס, השמן דלק במשך שמונה ימים ושמונה לילות. בכל לילה מלילות החנוכה אנו מדליקים את נרות החנוכיה. בלילה הראשון מדליקים נר אחד  שנקרא שמש,למחרת שני נרות ושמש,וכך בכל לילה עד ללילה השמיני.

על פי המסורת, בתקופה בה היוונים אסרו על לימוד התורה וגזרו על כך עונש מוות, היו ילדי ישראל נחבאים במערות כדי ללמוד תורה. כאשר היו מתקרבים היוונים אל מקום מחבואם הם היו מחביאים את מגילות התורה ומעמידים פנים כאילו הם משחקים בסביבון. כזכר לאומץ ליבם אנו משחקים בסביבון. על הסביבון כתוב האותיות : נ' ג' ה' ש', ראשי תיבות של המילים "נס גדול היה שם". בארץ ישראל חורטים את האות פ' "נס גדול היה פה".

אנחנו נוהגים בחנוכה לאכול מאכלי שמן  זכר לנס פך השמן.בתפילה ובברכת המזון מוסיפים קטעים מיוחדים "ועל הניסים" ו"הלל" לזכר הנס.

HR Photography Israël מספר לכם על חנוכה  ומדגיש את הספציפיות שלהם.אם גם אתם מחפסים לעשות צילומי  חנוכה
אל תהססו ליצור קשר עם HR Photography Israël, אנו נקדיש כבוד בכדי להפוך את הרגע הזה לבלתי נשכח!