These pictures on this website are protected by intellectual property law.

חגים

 HR Photography Israël  צילומי חגים

חגים יהודיים נחגגים על ידי העם היהודי ברחבי העולם בדרכים שונות.
עם מסורות ומנהגים שונים שהם חלק מחיי היומיום. חגים יהודיים הם "ציוני הדרך" של היהודים לאורך כל השנה

ראש השנה מסמן את תחילת השנה היהודית ואת בריאת האנושות. בראש השנה, אנו מכריזים על מלכות של אלוקים ועל המחויבות שלנו לשרת אותו. כמו בראש השנה הראשון בו אלוקים ברא את העולם, בכל שנה הוא סוקר את בריאתו, בוחן את איכות הקשרים שבאמצעותם אנו מתאחדים עמו וקובע את אופי יחסיו אתנו לשנה הקרובה.
יום כיפור, עשרה ימים אחרי ראש השנה, הוא יום ה"סליחה הגדולה "וההתנגשות" במטרה להיטהר מהתקלות שבוצעו. ביום זה אנו מתפללים לסליחה על תקלות המופעלות כלפי אלוהים ולתקן את התנהגותו כלפי שכנו.
לאחר מכן עוקב  סוכות, בו אנו מציינים את יציאת מצרים. לאחר שעזב את מצרים חיו אבותינו 40 שנה במדבר לפני שהספיקו סוף סוף להיכנס לארץ המובטחת. כל אותה העת הם התגוררו במקלטים קטנים, בקתות או אוהלים ש. כדי לזכור את הפרק הזה, אנו חוגגים את חג הסוכות הדתי בבניית בקתה.
שמחת תורה היא שיאו של חודש שהעשיר את כל ממדי הווייתנו, חג דתי זה סוגר את חודש תשרי. עמדנו ביראת כבוד לפני אדון העולם וקיבלנו את ריבונותו. קיבלנו את סליחתו וטהרנו. זו הסיבה שיום הפסטיבל הדתי התורני של סימאת הוא יום של שמחה, של שמחה, של שירים וריקודים.
חנוכה, המתחיל ב -25 לחודש כסלו בלוח השנה היהודי מנציח את ניצחון היהודים על היוונים: הניצחון הצבאי של האומה היהודית הקטנה נגד הצבא היווני החזק והניצחון הרוחני של האמונה היהודית על הלניזם.
ט"ו בשבט, המתקיים ביום החמישה עשר לחודש שבט בלוח השנה היהודי, מנציח את השנה החדשה של העצים.
פורים, חל ב -14 לחודש אדר בלוח  היהודי בראשית האביב. החג הדתי של פורים מנציח את הצלתם של יהודים המאוימים בהשמדה באימפריה הפרסית של אחשוורוש.
פסח, ב -15 ניסן המכונה גם פסח, מנציח את שחרורו של העם היהודי מעבדות. חג דתי בפסח מנציח את הופעתו של העם היהודי לאחר מתנת התורה בהר סיני.
שבועות, חל ב -6 לחודש סיון בלוח השנה היהודי; במהלך חג השבועות הדתי אנו מחדשים את קבלתנו למתנה האלוקית הזו, שהיא התורה.

HR Photography Israël מספר לכם על חגים ומדגיש את הספציפיות שלהם.
אם גם אתם מחפסים צילומי חגים  לעשות צילומים בנושא חגים כמו ראש השנה או פורים בין היתר,
אל תהססו ליצור קשר עם HR Photography Israël, אנו נקדיש כבוד בכדי להפוך את הרגע הזה לבלתי נשכח!